In tegenstelling tot wat sommigen denken is een veiligheidscoördinator nog steeds verplicht, ongeacht de omvang der werken, van zodra er co-activiteiten (meer dan één aannemer) zijn op de bouwplaats. De veiligheidscoördinator dient reeds van in de ontwerpfase aangesteld te worden (voor aanbesteding) , daar hij ook in die fase een belangrijke rol moet spelen: adviezen t.a.v.  het ontwerp, opstellen VC documenten (o.a. VGP) , adviezen t.a.v. kandidaat inschrijvers bij aanbesteding. Tijdens de uitvoeringsfase moet de veiligheidscoördinator periodiek aanwezig zijn op de werf (werfcontroles) teneinde voornamelijk co-activiteitsrisico’s op te sporen en zonodig (adviserend) bij te sturen.  Hij houdt hiervoor het coördinatiedagboek bij. In de finale fase dient hij te zorgen voor de samenstelling en afgifte van het post interventie dossier aan de bouwheer/opdrachtgever.

Bij ons bent u aan het juiste adres indien u het belangrijk acht, dat de veiligheidscoördinator zijn werk terdege uitvoert. Samen met de andere bouwplaats actoren zorgen wij ervoor dat de arbeidsrisico’s beheerst blijven.

Al bij het begin van de komst van KB 25.01.2001, heeft Frederik van Rompaey zich gevormd tot veiligheidscoördinator en heeft al die jaren dus ervaring opgedaan in arbeidsveiligheid en aanverwante …