Tot 2021 wordt het verplichte E-peil stapsgewijs aangescherpt: E50 in 2016, E40 in 2018 en E35 in 2020. Vanaf 2021 moet elke nieuwe woning minstens aan de BEN-eisen (bijna-energieneutraal) voldoen. Bouwaanvragen of meldingen zullen dan maximaal E30 als E-peil behalen.

Om de twee jaar wordt een studie opgemaakt die nagaat of de vooropgestelde eisen haalbaar en betaalbaar blijven. Indien nodig wordt het vooropgestelde pad bijgestuurd.